Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant (z łac. ministro, are- służyć)- to członek Liturgicznej Służby Ołtarza, który poprzez swoje zaangażowanie, sumienność i dyspozycyjność służy Bogu objawiającemu się i działającemu w celebracjach liturgicznych, asystując kapłanom i diakonom w ich sprawowaniu. Ministrant odkrywając, że sam Chrystus służy człowiekowi jako pierwszy, stara się odpowiadać Panu na Jego miłość gorliwą służbą. Zbiórki ministranckie w naszej parafii odbywają się zasadniczo w soboty o godzinie 10.00; przed ważnymi uroczystościami spotkania te są na bieżąco ustalane. Zapraszamy nowych chłopców i młodzieńców, którzy pragną stawać przy ołtarzu Jezusa i w ten sposób angażować się w życie parafii. Na wstąpienie do grona ministrantów nigdy nie jest za późno:)

Główne funkcje ministrantów 

Kandydat 

Wszyscy pragnący zostać ministrantami, powinni przejść minimum roczny kurs przygotowawczy, tzw. kandydaturę. Okres ten, to czas poznawania istoty bycia ministrantem oraz podstawowych zasad służby. W tym czasie obserwowane jest zachowanie chłopców, ich zaangażowanie oraz zdobywane wiadomości i umiejętności. Kandydaci uczą się służby, kształtują w sobie dobre cechy (sumienność, punktualność, troska o porządek). 

Ministrant światła

Ministrant światła (lucyferariusz) jest odpowiedzialny za niesienie świec w czasie procesji (wejścia, procesji z Ewangeliarzem, przy odczytywaniu Ewangelii, w procesjach eucharystycznych i innych). Niesione przez nich światło może mieć różną formę: świece, pochodnie, paschał. 

Ministrant księgi

Ministrant księgi jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie, niesienie oraz podawanie Ksiąg liturgicznych celebransowi podczas liturgii, oraz w czasie nabożeństw. Ponadto zaznacza w lekcjonarzu i Ewangeliarzu odpowiednie czytania. Ministrant księgi powinien znać rodzaje, treść i układ poszczególnych ksiąg, szczególnie Mszału Rzymskiego. Wnosi on także Mszał na ołtarz, gdyż na ołtarzu do momentu przygotowania darów nie powinno nic się znajdować. Wszystkie księgi otacza należnym szacunkiem i troską.

Ministrant krzyża

Jego zadaniem jest niesienie krzyża w czasie różnych procesji, tak podczas liturgii jak i nabożeństw. Szczególnym okresem dla krucyferariusza jest Wielki Post i przypadające w nim nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ministrant krzyża poznaje symbolikę oraz znaczenie krzyża, jako jednego z najważniejszych znaków naszej wiary.

Ministrant ołtarza

Ministrant ołtarza troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza podczas Eucharystii szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz naczyń (kielich, patena, ampułki). Ponadto posługuje on kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu. Ministrant ołtarza zna dobrze symbolikę ołtarza, oraz naczyń i szat liturgicznych. Zarówno ołtarz, jak i wszystkie paramenty liturgiczne otacza szacunkiem i troską.

Ministrant kadzidła

Ministrant kadzidła (turyferariusz) posługuje do trybularza (kadzielnicy) oraz naczynia z wonnym kadzidłem, zwanego łódka (lub navicula – stąd dodatkowa funkcja nawikulariusz). Podaje on trybularz kapłanowi (jeśli nie ma diakona) lub sam wykonuje okadzenia podczas obrzędów. Dba o właściwe przygotowanie, rozpalenie węgli, oraz o czystość sprzętów. Zna dobrze znaczenie oraz zastosowanie kadzidła podczas liturgii i nabożeństw. Szczególnie kształtuje w sobie postawę modlitwy (por. Ap 8,3-4).

Lektor

Lektor (ministrant Słowa Bożego) poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz starannego przygotowania czytań. Formacja lektora przebiega czterotorowo, obejmując formację biblijną, liturgiczną, duchowa i fonetyczną. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa, księgi lekcjonarza, Ewangeliarza. Żyje zgodnie z czytanym przez siebie Słowem Bożym oraz kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za wypowiadane słowo. W liturgii może także wypowiadać wezwania modlitwy wiernych oraz spełniać funkcję psałterzysty (śpiewa psalm międzylekcyjny).

Ceremoniarz

Jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego/dekanalnego kursu dla ceremoniarzy. Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób, czuwa nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dba o wyznaczenie funkcji. Ceremoniarz poznaje najważniejsze zasady liturgiczne, zgłębia ducha całej liturgii poprzez lekturę książek i artykułów, kursy, rekolekcje, a nade wszystko poprzez częste i gorliwe uczestniczenie w liturgii. Zaleca się, by w większych kościołach (np. bazyliki, sanktuaria) ustanowić jednego lub kilku ceremoniarzy.

Animator liturgiczny

Głównym zadaniem animatora Parafialnej Wspólnoty Ministranckiej jest budowanie wspólnoty, troska o powierzoną sobie grupę ministrantów, pomoc w prowadzeniu zbiórek formacyjnych, wspieranie duszpasterza odpowiedzialnego za formację służby liturgicznej. Ma odznaczać się głęboką wiarą, zdrową gorliwością, dyspozycyjnością, umiejętnością współpracy w grupie oraz prowadzenia zajęć formacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Powinien stanowić wzór służby dla młodszych ministrantów oraz być dla nich prawdziwym autorytetem. Animatorem zostaje starszy ministrant, który po sakramencie bierzmowania oraz po ukończeniu diecezjalnego kursu animatorskiego został ustanowiony stosownym obrzędem przez biskupa. Sam powinien troszczyć się o swoją stałą formację. 

 

Internetowa Liturgia Godzin

Komentarz do codziennej Ewangelii

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

facebook

Imieniny